Home / Over Ons

Over ons

De teelt vindt plaats op een milieuvriendelijke wijze. Als fruitteler heb je te maken met de weersomstandigheden. Strenge nachtvorst in het voorjaar (april) is bijvoorbeeld funest. Ook hagel kan voor grote oogstschade zorgen. Daarnaast kunnen ook ziekten en plagen de oogst bedreigen. Schadelijk insecten worden bij ons zoveel mogelijk bestreden met hun natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen, oorwormen en roofmijten. Verder houden we de koolmezen, de rupsen en de slakken in onze boomgaard zoveel mogelijk weg. Een valkennest houdt de muizen weg.

Soms, moeten we helaas, gebruik maken van een middel om de oogst te beschermen tegen schadelijke insecten. Dit beschermingsmiddel spaart de nuttige insecten maar pakt de schadelijke aan. Dit heet ‘Geïntegreerde gewasbescherming’. In Nederland zijn de eisen zeer hoog wat betreft de voedselveiligheid.


Duurzaamheid

Wij zijn sinds enkele jaren “Global G.A.P.” gecertificeerd, dit staat voor: “Global Good Agricultural Practice”. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Alle Nederlandse telers gebruiken zo weinig mogelijk energie, water en plantbeschermingsmiddelen zodat wij duurzaam kunnen telen. Daarom kunt u de groenten en fruit van Hollandse bodem veilig eten. De verkoop van ons fruit loopt via Coöperatieve telersvereniging Oxin-Growers. We zetten ons graag in voor het behoud van een “mooi” platteland. Voor huisverkoop rechtstreeks aan de consument hebben wij een ontheffing


Certificaat PlanetProof

Daarnaast zijn we sinds 2015 in trots bezit van het certificaat PlanetProof. Dit houdt in dat we ons bezig houden met energie en klimaat, door onder andere vermidering van de uitstoot van broeikasgassen. Gewasbescherming, door onder andere stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden. Bescherming van natuur en landschap. Vruchtbare bodem door middel van efficiënt gebruik van meststoffen. Schoon water door middel van voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlakte water. En als laatste verpakking en afval door middel van recycelbare kunstof verpakkingen.

Het dak en de vloer van de koelloods zijn extra geïsoleerd om stroomverspilling tegen te gaan. Daarnaast zijn er 300 zonnepanelen geïnstalleerd waarmee driekwart van het totale stroomverbruik zelf wordt geproduceerd.