Home / Nieuws / Kromme Rijn Boert en teelt bewust

Kromme Rijn Boert en teelt bewust

Een groep enthousiaste veehouders en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek heeft in 2015 het initiatief genomen om het succesvolle project Vallei Boert Bewust ook in hun gebied uit te gaan voeren. 

Boeren en fruittelers leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en dit willen ze graag uitdragen in en aan hun omgeving. Openheid en transparantie over hun bedrijfsvoering zijn de belangrijkste redenen om deel te nemen aan dit project. 

De belangrijkste doelgroep van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zijn de burgers. In gesprek gaan met de mensen om je heen is van groot belang. De deelnemers van Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust doen dit allemaal op hun eigen manier.

Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust is een regionaal bedrijfslabel wat verbonden is met de Kromme Rijnstreek. 

Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust wordt gecoördineerd door Gebiedscoöperatie O-gen, die ook de projectleider levert.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust.