Geschiedenis 't Goy

 

Er is in de loop van de jaren al veel gepubliceerd over de geschiedenis van 't Goy.

Op deze pagina wordt u daarom verwijzen naar diverse boeken en websites.

          

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de parochie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart

te 't Goy is er door P. M. Heijmink Liesert en L.M.J. de Keijzer het boek uitgegeven:

 

 

 

 

boek-tgoy-doordeeeuwenheen2

" 't GOY DOOR DE EEUWEN HEEN".

In dit boek gaan de samenstellers in op:

- Staatkundige geschiedenis van Nederland

- Het ontstaan en de geschiedenis van 't Goy

- 't Goy: Geslacht en kasteel

- Kerkgeschiedenis van 't Goy en omstreken

- De Tienden van het kapittel van St Marie in 't Goy en omgeving

- Oostrom en het geslacht van die naam

- Westrum (= Wickenburg)

- Haankorengoederen onder 't Goy en Houten

- De nieuwe parochie 't Goy

- "De Laatste Stuyver''

- Staat der bevolking anno 1860

 

 

 

Door Dr. Kees Vernooy is er naar aanleiding van de spaarweek 1988 het boek geschreven:

"Het BOERENBESTAAN" in het kromme rijngebied door de eeuwen heen.

Dit boek gaat in wat de titel al aangeeft:

Het boerenbestaan van 1700 tot 1988

boek-het-boerenbestaan2

 

boek-onstaan-en-groei2 boek-historische-bebouwing2

Door Drs. J. Smits en O. Wttewaall zijn de boeken gemaakt met de titel:

"HOUTEN ontstaan en groei" van 1988.

"HOUTEN historishe bebouwing" van 1991.

 

 

Door Otto Wttewaal is er in 1999 het boek geschreven:

"Veel vertier en doortogt"

Dit boek is een greep uit de geschiedenis van Houten, Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal

boek-veel-vertier-en-doortogt2

 

delekdijkweb

De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk

door: Ad van Bemmel

Dit boek gaat in op de (Lek)dijk. Een groot gedeelte van deze dijk ligt in de gemeente Houten.

Bij Den Eersbil is de Lekdijk een onderdeel van die boerderij.

De geschiedenis komt in dit boek dan ook weer tot leven.

 

Ook kunt u de geschiedenis van 't Goy terug vinden op de websites van:

 "Oud Houten"    "houteninzicht"   "Historisch Houten"  "Gem Houten"

 
Aanmelden familie pagina's
Welkom op de familie pagina's Vergeet ook niet u af temelden